Vanaf september ek. zullen verschillende veiligheidsniveaus gelden, nl. groen, geel, oranje en rood, gaande van geen risico op besmetting (groen) naar een hoog risico (rood). Aan elk veiligheidsniveau worden specifieke veiligheidsmaatregelen gekoppeld.

Start van het nieuwe schooljaar

We mogen het nieuwe schooljaar opstarten in code geel (lage graad van besmettingsgevaar), waarbij een groot deel van de bestaande veiligheidsvoorschriften gehandhaafd blijft (o.a. social distancing, hygiënemaatregelen, mondmaskers) maar alle leerlingen wel naar school kunnen komen.

Schoolwerking

Concrete afspraken met betrekking tot de schoolwerking (o.a. leerstof, opdrachten, evaluatie…) zullen gecommuniceerd worden door de directeur van de graad waar uw kind les volgt. We vragen alleszins dat elke leerling tijdens het schooljaar dagelijks Smartschool nakijkt. Alle communicatie zal via dit platform verlopen.

Wat kan u als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts. Spreek met uw kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Voor de laatste richtlijnen: raadpleeg onze Facebook pagina!

Naar Facebook