Mercatorproject

Voor wie?

  • Je werkt graag autonoom en je wilt je zelfregulerende vaardigheden versterken.
  • Je volgt de richting Grieks-Latijn, Latijn of natuurwetenschappen.

Doelen

  • Een krachtige leeromgeving creëren voor cognitief sterke jongeren
  • Jongeren bewuste keuzes laten maken binnen hun eigen leertraject
  • Jongeren zicht leren krijgen op hun eigen competenties
  • Jongeren nieuwe kennis en vaardigheden aanreiken waardoor ze beter voorbereid zijn op het hoger onderwijs

Krachtlijnen: ABC-model

We vertrekken vanuit het ABC-model van M. Vansteenkiste (UGent).
  • AUTONOMIE: Jongeren leren eigen keuzes maken over hoe ze de leerstof willen verwerken tijdens een les. Bijvoorbeeld: de leerkracht geeft de leerlingen de keuze om de instructie van de leerkracht te volgen of zelfstandig oefeningen te maken.
  • BETROKKENHEID: Elke leerling heeft een persoonlijke studiebegeleider die hem/haar ondersteunt in het eigen leerproces.
  • COMPETENTIE: Jongeren leren inzicht verwerven in de eigen werkpunten aan de hand van een groeiportfolio.