Derde Graad Grieks-Wiskunde

Doorstroom
Hervorming
Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Fysica 1 1
Informaticawetenschappen 1
Wiskunde 6 6
Verdieping wetenschappen en wiskunde 2 2
Grieks 4 4
Mens & samenleving 1
Esthetica 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.