Contact

Eerste Graad

Waaibergstraat 5 – 3300 Tienen
Tel. 016 81 98 01
eerstegraad@viatienen.be

directeur: Evy Poleunis

directeur leerlingen en organisatie: Grietje Vranken

Bovenbouw

directeur: Pieter Meuwissen

Tweede Graad

Waaibergstraat 43 – 3300 Tienen
Tel. 016 81 28 15
tweedegraad@viatienen.be

directeur leerlingen en organisatie:
Anneleen Pulinckx

Derde Graad

Waaibergstraat 45 – 3300 Tienen
Tel. 016 81 14 09
derdegraad@viatienen.be

directeur leerlingen en organisatie:
Els Schillebeeks

Schoolbestuur Sint-Paulus

Via Tienen maakt deel uit van schoolbestuur Sint-Paulus vzw. Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor de katholieke scholen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in de ruime regio Hoegaarden-Tienen-Zoutleeuw. Het is onze betrachting kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs, zodat alle jongeren die aan onze scholen zijn toevertrouwd hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen.

Zoutleeuw

Stationsstraat 16 – 3440 Zoutleeuw
Tel. +32 11 59 92 00
basis@sbsintpaulus.be

Tienen

Waaibergstraat 41 – 3300 Tienen
Tel. +32 16 76 84 10
secundair@sbsintpaulus.be