Eerste Graad 1A

Kies ik voor Basis of Uitbreiding?

De leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorzien in basis- en uitbreidingsdoelen. Deze leerplannen vormen het uitgangspunt van het onderwijsaanbod in onze school. Ze geven de leerlingen de tijd en de ruimte om hun zwakke punten bij te spijkeren en hun sterke punten te ontwikkelen. Een leerling is geslaagd als hij de basisdoelen bereikt.

1A Basis

Als je als leerling in het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebt om de leerstof te begrijpen, kies je best om bij de algemene vorming de basisdoelen te bereiken.

Als je de basisdoelen kiest, dan krijg je 3 verkennende projecten. Door van alle projecten eens te proeven, kom je makkelijk te weten waar je sterktes en interesses liggen.

Meer informatie

1A Uitbreiding

Heb je in het basisonderwijs geen problemen om de leerstof te begrijpen en heb je extra uitdaging nodig, dan is de uitbreiding de juiste keuze voor jou. Als je de uitbreidingsdoelen kiest, kan je kiezen tussen Latijn, STEM of de verkennende projecten met het oog op een verdere studiekeuze. Indien je voor uitbreiding kiest, zullen de projecten iets complexer zijn dan wanneer je kiest voor basis.

Latijn

Je bent geboeid door taal, leest graag verhalen en wil zo graag meer te weten komen over de rijke geschiedenis van de Grieken en de Romeinen.

Meer informatie

STEM

STEM prikkelt je, stimuleert je om op ontdekking te gaan, om probleemoplossend aan de slag te gaan en onderzoekend te leren.

Meer informatie

Projecten

De projecten gebeuren in een doorschuifsysteem. Een leerling die projecten kiest, volgt drie projecten verdeeld over het schooljaar.

Meer informatie

Extra uitdaging met Expeditie XL

Als een aanvulling op het differentiatiebeleid uit onze brede basiszorg, bieden we voor cognitief sterk functionerende leerlingen onderwijs aan dat nog meer afgestemd is op hun specifieke behoeften, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Op deze manier krijgen ook deze leerlingen van bij de start in onze school optimale kansen in hun leerproces. We voorzien voor alle leerlingen een passend aanbod. We hebben oog voor de verscheidenheid aan talenten bij deze leerlingen. Hierbij zetten we niet alleen in op hun ‘cognitief sterk’ zijn en de daarmee samenhangende uitdagingen, maar hebben we ook oog voor hun individuele groeikansen.

Concreet?

Als deelnemer aan Expeditie XL zal je 3 lesuren per week ‘compacten’. Voor de vakken die beperkt worden in contactmomenten loop je een versneld leerpad. In de hierdoor vrijgekomen tijd wordt een alternatief aanbod voorzien. Via verschillende modules werd een leerlijn uitgewerkt doorheen de Eerste Graad waarbij we leerkansen aanreiken zowel naar zelfinzicht als naar leerprikkels toe.