Verslag doorlichting

Tussen 27 en 30 mei 2024 lichtte de onderwijsinspectie de Eerste Graad door. Van 27 februari tot en met 3 maart 2023 kreeg de Tweede en de Derde Graad een onderwijsinspectieteam over de vloer.

Telkens kregen we een gunstig advies en behaalden we uitmuntende scores op het bewaken van de eigen kwaliteit, visie en strategiebepaling.

De eindrapporten vertellen dat Via Tienen volgens de verwachting presteert. We doen wat we moeten doen en doen dat (heel) goed. De school scoort daarmee, in vergelijking met andere Vlaamse scholen, uitermate goed.