Studieaanbod Eerste Graad

Eerste leerjaar

Ga ik naar 1A of 1B?

1A

Heb je in het basisonderwijs je getuigschrift behaald, dan ga je naar het eerste leerjaar A.

1B

Heb je geen getuigschrift behaald, dan ga je naar het eerste jaar B.