Leerlingbegeleiding Eerste Graad

Kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding

Iedere leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding. Dit bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Leerlingbegeleiding situeert zich daarbij op vier begeleidingsdomeinen:

  • leren en studeren
  • psychisch en sociaal functioneren
  • de onderwijsloopbaanbegeleiding
  • preventieve gezondheidszorg

Geïntegreerde benadering

De begeleiding vertrekt altijd vanuit een geïntegreerde benadering van de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de andere domeinen. Als school trachten we je voor elk begeleidingsdomein de nodige ondersteuning te geven.

Heb je extra ondersteuning nodig? Dan kan je terecht bij:

  • De vakleerkrachten die remediëringsoefeningen geven of bijlessen organiseren.
  • De klasleerkrachten die je van kortbij opvolgen. Zo kan je altijd met jouw vragen bij de klasleerkracht terecht.
  • De leerlingbegeleiders
  • Het CLB