Participatie Tweede & Derde Graad

Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft je als leerling een echte stem op school. Onder begeleiding van enkele leerkrachten steek je de handen uit de mouwen om de inbreng en het welbevinden van alle leerlingen te garanderen. Bovendien leer je allerlei praktische vaardigheden zoals het uitdenken van initiatieven, het organiseren van evenementen en het samenwerken tijdens overlegmomenten. De leerlingenraad is georganiseerd in drie verschillende teams, zodat je je eigen interesses kan verwezenlijken.

 • Team Inspraak overlegt met de directie over het schoolreglement en de dagelijkse schoolafspraken. Zo werden de voorbije jaren de examenplanning, het einde van de schooldag en de lessen seksuele opvoeding op school besproken.
 • Team Sfeer werkt aan een aangenaam schoolklimaat, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Vaste evenementen zijn onder meer Halloween, de soepverkoop tijdens de middagspeeltijd, de kerstmarkt tijdens het oudercontact, Valentijn, de PAARS-dag en Via Davert, ons schoolfestival.
 • Team Sport doet onze school letterlijk bewegen. Zo is er het voetbal-, baseball- en petanquetoernooi, de uitleendienst van sport- en spelmateriaal en de MOEV-scholencompetitie zoals volleybal, voetbal, zwemmen, veldloop, … waar we de kleuren van Via verdedigen.

Oudercomité

Onze school draagt ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Het oudercomité speelt hierin een belangrijke rol als brugfunctie tussen de school en de ouders. Zo verzorgt het oudercomité jaarlijks verschillende activiteiten zoals interessante thema-avonden voor ouders en benefietacties om specifieke projecten binnen de school financieel te ondersteunen.

Wil jij als ouder mee nadenken over de werking en de visie van onze school? Wil je net dat beetje extra betekenen voor onze leerlingen, voor jouw kind? We bespreken het graag met jou.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • de ouders
 • het personeel
 • de lokale gemeenschap
 • de leerlingen

De schoolraad overlegt met de directie. Het overleg gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • het studieaanbod
 • het schoolreglement
 • de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • welzijn en veiligheid op de school
 • infrastructuurwerken
 • het strategisch plan