Eerste Graad 1B

B-stroom

Leerlingen die in de basisschool geen getuigschrift behaald hebben, gaan naar 1B. In 1B pakken we de werkpunten in de basisvaardigheden aan: lezen, schrijven en rekenen. In het vak ’techniek’ ligt de klemtoon op ‘doen’. Zo wordt de zelfredzaamheid van de leerlingen bevorderd en zal hun zelfvertrouwen groeien. Leerlingen die de 1B-klas met succes beëindigen, ontvangen het getuigschrift basisonderwijs.

Vak Lesuren
Beeld 2
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Leven en leren 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 + 1
Techniek 2
Wiskunde 4
Projecten 4
Mediawijs en digitaal vaardig 1
Totaal 32

STEM-technieken

Binnen dit project leer je werken met verschillende grondstoffen. Je leert op welke manieren je deze kan verwerken en met welke machine. De afgewerkte werkstukjes mag je mee naar huis nemen.

Veilig en ordelijk werken is hier erg belangrijk. Je creativiteit wordt aangewakkerd, want je kan zelf werkstukjes uitwerken en maken. Stap voor stap leer je jouw eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen.

Maatschappij en welzijn

Binnen dit project worden de lessen uitgewerkt rond een aantal thema’s zoals voeding en verzorging. We doen dit met de nodige aandacht voor gezonde voeding, gezondheid en hygiëne.

Daarnaast leer je werken met verschillende materialen en wordt ne creativiteit geprikkeld. Het samenwerken met elkaar en het ontwikkelen van je sociale vaardigheden krijgen de nodig aandacht. Een gezonde levensstijl en een basis aan sociale vaardigheden maken van jou een fijn mens.

Economie en organisatie

In het project Economie en Organisatie staat economische vorming voorop. Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en -principes rond handel, consumenten en ondernemingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de impact op de samenleving en het milieu.

Daarnaast komen ook een aantal digitale vaardigheden en digitale geletterdheid aan bod.

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.