Inschrijven

Inschrijven schooljaar 2024-2025

Inschrijven voor het 1e middelbaar
Eerst digitaal aanmelden, dan pas inschrijven

Om je kind te kunnen inschrijven in het 1ste jaar secundair, moet je je kind eerst digitaal aanmelden via aanmelden.school. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je je kind wil inschrijven. Aanmelden kan van 25 maart 2024 (14 uur) tot 19 april 2024 (14 uur). Dit is niet hetzelfde als inschrijven, maar wel een noodzakelijke voorwaarde om later, na toewijzing (ad random) te kunnen inschrijven.

Op 7 mei 2024 ontvang je een mail met hierin de naam van de school waaraan je kind werd toegewezen. Je hebt dan van 14 mei 2024 tot 10 juni 2024 tijd om je ticket te verzilveren door langs te komen op school en je kind officieel in te schrijven.

Wie zich niet heeft aangemeld tijdens de aanmeldperiode, kan zich inschrijven vanaf 14 mei 2024 om 9 uur, indien er nog plaatsen vrij zijn.

Nieuwe leerlingen voor het 2de tot en met 7de jaar

Inschrijven van nieuwe leerlingen (= leerlingen die nog geen school lopen in Via Tienen) voor het 2de tot en met het 7de jaar secundair kan vanaf 15 april 2024.

Inschrijven voor het lopende schooljaar?

Wil je je kind inschrijven voor het lopende schooljaar 2023-2024? Neem dan contact op met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven en maak een afspraak.

Eerste Graad

Waaibergstraat 5 – 3300 Tienen
Tel. 016 81 98 01
eerstegraad@viatienen.be

Tweede Graad

Waaibergstraat 43 – 3300 Tienen
Tel. 016 81 28 15
tweedegraad@viatienen.be

Derde Graad

Waaibergstraat 45 – 3300 Tienen
Tel. 016 81 14 09
derdegraad@viatienen.be