Studieaanbod

Eerste Graad

De Eerste Graad is een brug tussen het basisonderwijs en een meer specifieke keuze in de Tweede en Derde Graad van het secundair onderwijs. We bieden je een uitgebreid en gevarieerd studieaanbod aan. Zo kan je steeds kiezen voor een optie die het best aansluit bij jouw interesses en sterke punten.

Tweede Graad

Na een eerste graad vol talentontwikkeling kies je in de tweede graad een studiedomein dat bij jou past: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM en Taal en cultuur.

Derde Graad

Heel wat richtingen uit de tweede graad lopen verder in de derde graad. Sommige richtingen splitsen uit in aparte studierichtingen met verschillende accenten. Vanaf schooljaar 2023-2024 start het vernieuwde studieaanbod in het 5de jaar en in schooljaar 2024-2025 in het 6de jaar.

OKAN

In de OKAN-klas leer je de Nederlandse taal. Zo helpen wij je op weg naar het reguliere onderwijs of in een ander vervolgtraject.

Mercator

Je werkt graag autonoom en je wilt je zelfregulerende vaardigheden versterken. Je volgt de richting Grieks-Latijn, Latijn of Natuurwetenschappen.

Doelen
  • Een krachtige leeromgeving creëren voor cognitief sterke jongeren
  • Jongeren bewuste keuzes laten maken binnen hun eigen leertraject
  • Jongeren zicht leren krijgen op hun eigen competenties
  • Jongeren nieuwe kennis en vaardigheden aanreiken waardoor ze beter voorbereid zijn op het hoger onderwijs