Participatie Eerste Graad

Leerlingenraad

Wil je mee beslissen over wat er op school gebeurt? Dan is de leerlingenraad iets voor jou! Door het organiseren van heel wat activiteiten, zoals dag van de jeugdbeweging, babbelmiddagen, het verkopen van gezonde tussendoortjes, muziek op de speelplaats, … zorgt de leerlingenraad voor een extra fijne sfeer op school. Kortom, de leerlingenraad is er voor en door leerlingen. Samen maken we Via! #samenvia

Oudercomité

Via draagt ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Het oudercomité speelt hierin een belangrijke rol als brugfunctie tussen de school en de ouders. Zo verzorgt het oudercomité jaarlijks verschillende activiteiten zoals interessante thema-avonden voor ouders en benefietacties om specifieke projecten binnen de school financieel te ondersteunen.

Wil jij als ouder mee nadenken over de werking en de visie van onze school? Wil je net dat beetje extra betekenen voor onze leerlingen, voor jouw kind? We bespreken het graag met jou.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

• de ouders
• het personeel
• de lokale gemeenschap
• de leerlingen

De schoolraad overlegt met de directie. Het overleg gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

• het studieaanbod
• het schoolreglement
• de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
• welzijn en veiligheid op de school
• infrastructuurwerken
• het strategisch plan