Hier vind je het vernieuwde studieaanbod, dat volgend jaar in het 3e jaar zal starten.

Je kan ook onze infofilmpjes voor alle studierichtingen bekijken.

Voor een goed begrip van de vernieuwde structuur is het belangrijk te weten waar de studiedomeinen en finaliteiten voor staan. Uitleg hierover vind je hier.

Je kan hiervoor ook onderstaand filmpje bekijken.

Doorstroom Dubbele finaliteit (TSO) Arbeidsmarktgericht (BSO)
Domeinoverschrijdend (ASO)Domeingebonden (TSO)

Economie en Organisatie

Maatschappij en Welzijn

STEM

Taal en cultuur