Leerlingenraad - Eerste graad

Elke klas participeert met een afgevaardigde in de leerlingenraad. Er staan heel wat activiteiten op het programma: soepverkoop, workshop adventskransen, sinterklaasactiviteit, kerstactiviteit, nieuwjaarsreceptie, dag van de leerling, dikke truiendag, fruitverkoop, picknick / muziek op speelplaats, …

Leerlingenraad - Tweede en derde graad

De Leerlingenraad geeft onze leerlingen een echte stem op school. Met de steun van enkele leerkrachten steken deze leerlingen de handen uit de mouwen om de inbreng en het welbevinden van alle leerlingen te garanderen. Bovendien leren ze allerlei praktische vaardigheden zoals het uitdenken van initiatieven, het organiseren van evenementen en het samenwerken tijdens overlegmomenten De Leerlingenraad is georganiseerd in vier verschillende teams, zodat vrijwillige leerlingen steeds hun eigen interesses kunnen verwezenlijken.

 • Team Inspraak overlegt met de directie over het schoolreglement en de dagelijkse schoolafspraken. Zo werden de voorbije jaren de examenplanning, het einde van de schooldag en de lessen seksuele opvoeding op school besproken.
 • Team Sfeer werkt aan een aangenaam schoolklimaat, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Vaste evenementen zijn onder meer Halloween, de soepverkoop tijdens de middagspeeltijd, de kerstmarkt tijdens het oudercontact, Valentijn en vooral VIA Davert, het echte schoolfestival van Tienen.
 • Team Sport beweegt onze school. Uiteraard is er de voetbalcompetitie, maar ook de street dance groep, de uitleendienst van sport- en spelmateriaal, de MOOV scholencompetitie en de voorbereiding van de 20 kilometer van Brussel.
 • Team Communicatie houdt de vinger aan de pols. Iedereen blijft zo op de hoogte van alle activiteiten, door affiches en SmartSchool, maar ook op Facebook en Instagram.

Oudercomité

Onze school draagt ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel, en het oudercomité speelt hierin een belangrijke rol als brugfunctie tussen de school en de ouders. Het oudercomité verzorgt jaarlijks verschillende activiteiten zoals interessante thema-avonden voor ouders en benefietacties om specifieke projecten binnen de school financieel te ondersteunen.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • de ouders
 • het personeel
 • de lokale gemeenschap
 • de leerlingen

De schoolraad overlegt met de directie. Het overleg gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het strategisch plan