7e jaar Industriële elektriciteit

Arbeidsmarktgericht
tot en met 2024-2025

Leerlingenprofiel

Je bent in het bezit van een getuigschrift van het 2de jaar van de 3de Graad in een verwante richting. Je hebt een praktisch inzicht en bent handvaardig. Je kan nauwkeurig werken en bent geïnteresseerd in elektriciteit. Je hebt uiteraard ook interesse voor algemeen vormende vakken.

Studierichtingsprofiel

  • Bij uitstek praktijkgerichte studierichting. De te verwerven kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktijkgerichte wijze aangeboden.
  • Focus op inzicht in industriële automatiseringssystemen met de bedoeling ze te kunnen herstellen.
  • Verhoogde kennis van elektronische sturings- en automatisatietechnieken via concrete realisaties, projecten en stages.

En voor later?

Dit specialisatiejaar biedt je een diploma secundair onderwijs. Dit diploma, in combinatie met een goede werkattitude, zorgt voor gegarandeerde tewerkstelling.

Vakken 7de jaar
Godsdienst 2
Project Algemene Vakken (PAV) 6
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Industriële elektrische processen 6
Industriële elektrische processen
(praktijk + stage 8 u/week)
14
Totaal 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.