Derde Graad 7e jaar Kinderzorg

Arbeidsmarktgericht
tot en met 2024-2025

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met kinderen en hun sociaal netwerk, binnen een team. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

  • Verwerven van de competenties die leiden tot de beroepskwalificatie van Kinderbegeleider bij baby’s, peuters en schoolgaande kinderen.
  • Kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie waarbij aandacht voor welbevinden, betrokkenheid en het stimuleren van ontwikkeling centraal staan, dit in samenhang met de zorg voor gezondheid en welzijn, de ondersteuning bij (ped)agogische activiteiten en de indirecte zorg.
  • Praktisch gerichte opleiding met stages bij kinderen van 0 tot 12 jaar in diverse complexe opvangsituaties en in verschillende settings.

En voor later?

Deze studierichting bereidt je voor op de arbeidsmarkt als begeleider binnen de kinderopvang (baby’s, peuters en schoolgaande kinderen). Een Se-n-Se-opleiding of een opleiding HBO5 verpleegkunde behoort ook tot de mogelijkheden.

Vakken 7de jaar
Godsdienst 2
Project Algemene Vakken (PAV) 4
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie 2
Frans 2
(Ped)agogisch handelen 6
Gezondheid en welzijn 3
Indirecte zorg 1
Stage 10
Totaal 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.