Derde Graad Applicatie- en databeheer

D/A Finaliteit
Hervorming

Leerlingenprofiel

Geboeid in de werking van softwaretoepassingen en digitale applicaties? Wil je hier concreet mee aan de slag gaan? Dan is Applicatie- en databeheer wellicht iets voor jou. Voor deze studierichting is geen specifieke voorkennis vereist.

Studierichtingsprofiel

  • Technologische en theoretisch-praktische studierichting
  • Specifiek voor de studierichting:
    • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra
    • Informatica: pakket uit softwareontwikkeling, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur
    • Aanwezige softwaretoepassingen, webapplicaties, databases en netwerken aanpassen, optimaliseren en uitbreiden

En voor later?

Applicatie- en databeheer heeft een dubbele functie. Enerzijds word je voorbereid op verder studeren in graduaatsopleidingen of bacheloropleidingen binnen het domein van de toegepaste informatica. Anderzijds kan je met de behaalde beroepskwalificatie aan de slag op de arbeidsmarkt.

(BK Functioneel digitaal ondersteuner)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
Applicatie-ontwikkeling 8 8
Databeheer 2 2
Computer- en netwerkarchitectuur 5 5
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.