Derde Graad Basiszorg en Ondersteuning

A-Finaliteit
Hervorming

Leerlingenprofiel

Ben je sociaal voelend en creatief? Werk je graag met mensen en heb je aandacht voor hun leef- en woonsituatie? Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

 • Praktische studierichting met stage
 • Verwerven van huishoudelijke en logistieke competenties
 • Basisvaardigheden zorg- en welzijnsberoepen
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Zorg dragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefkwaliteit
  • Informeren en helpen bij zorgnoden en behoeften met aandacht van zorg-, hulpen dienstverlening
  • Stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag
  • Psychosociaal welbevinden ondersteunen van kinderen en volwassen
  • Hanteren van communicatieve en sociale vaardigheden
  • Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten
  • Voorbereiden van en oriëntering op het uitvoeren van taken als verzorgende, zorgkundige en begeleider in de kinderopvang

En voor later?

De behaalde beroepskwalificaties geven je rechtstreeks toegang tot de arbeidsmarkt. Deze richting is vooral bedoeld om door te stromen naar een Secundair-na-Secundair (7e jaar) Verzorgende/Zorgkundige of Kinderbegeleider.

(BK Huishoudhulp zorg, BK Logistiek assistent in de zorg + set van relevante competenties uit de BK’s Verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Pedagogisch handelen 3 4
Verzorging 4 3
Indirecte zorg 3 3
Stage 10 10
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.