Derde Graad Bedrijfsorganisatie

D/A Finaliteit

Leerlingenprofiel

Heb je interesse in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken? Ben je geboeid door regelgeving en functionele ICT-vaardigheden? Kan je zeer nauwkeurig, gestructureerd, ordelijk en stipt werken, dit zowel zelfstandig als in teamverband? Dan is Bedrijfsorganisatie iets voor jou.

Studierichtingsprofiel

  • Theoretisch-praktische studierichting
  • Gericht op ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer
  • Specifiek voor deze studierichting:
    • Algemene vorming voor economie en bedrijfswetenschappen: aspecten van macro- en micro-economie, doelstellingen en werking ondernemingen
    • Accounting en aspecten van financieel beheer: fiscaliteit, accounting, analyse van de jaarrekening, debiteurenbeheer en kostprijsberekening
    • Human resources: instroom en tewerkstelling, sociaal-juridisch advies, loonberekeningen en personeelsadministratie

En voor later?

Bedrijfsorganisatie heeft een dubbele functie. Enerzijds bereidt ze voor op een selectie van opleidingen in het hoger onderwijs waar bedrijfseconomie met focus op boekhouden en Human resources centraal staat. Anderzijds geeft deze studierichting je toegang tot de arbeidsmarkt.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Duits 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Algemene economie 2 2
Bedrijfswetenschappen 5 4
Financieel beheer 4 4
Stage 3 4
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.