Derde Graad Biotechnologische en chemische technieken

D/A Finaliteit
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je hebt belangstelling en aanleg voor wetenschappen: chemie, laboactiviteiten en biochemische processen. Je neemt graag een onderzoekende houding aan en je kan deze competentie tijdens de practica toepassen. Je bent geïnteresseerd in biotechnologische technieken. Kunnen werken in teamverband, handvaardig en nauwkeurig zijn, zijn pluspunten.

Studierichtingsprofiel

 • Theoretisch-praktische studierichting
 • Ontwikkeling van een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitbreiding van wiskunde, biologie en chemie
  • Principes van biotechnologische en chemische technieken
  • Analysetechnieken en biochemische productietechnieken
  • Productie: materialen, productieprocessen
  • Labo- en productiebeheer: veiligheid, milieu, kwaliteit
  • Productiesystemen

En voor later?

Deze studierichting heeft een dubbele functie. Enerzijds bereidt de studie je voor op verder studeren in het hoger onderwijs gericht op een specifieke waaier aan bacheloropleidingen binnen het STEM-domein. Anderzijds is op basis van de behaalde beroepskwalificaties een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

(BK Labotechnische medewerker, BK Laboratoriumassistent, BK Operator voedings-, chemische en farmaceutische
industrie)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Biologie + labo 3 3
Analytische chemie + labotechnieken 4 4
Organische chemie + labotechnieken 4 4
Productietechnieken 4 4
Fysica 1 1
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.