Derde Graad Commerciële organisatie

D/A Finaliteit

Leerlingenprofiel

Je bent geïnteresseerd in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken. Je bent klantvriendelijk en hebt een commerciële ingesteldheid. Je hebt interesse in meerdere talen en beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden. Je werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd. Je hebt interesse in verkoopbepalende concepten, strategieën en functionele ICT-vaardigheden. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je kan ordelijk, nauwkeurig en stipt werken.

Studierichtingsprofiel

  • Theoretisch-praktische studierichting
  • Gericht op ontwikkelen van competenties met betrekking tot commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces
  • Professionele klantgerichtheid via diverse (online) communicatiekanalen
  • Specifiek voor deze studierichting:
    • Algemene vorming voor economie en bedrijfswetenschappen: aspecten van macro- en micro-economie, doelstellingen en werking ondernemingen
    • Financieel beheer: fiscaliteit, debiteurenbeheer, kostprijsberekening
    • Marketing en verkoop: marketingstrategie en instrumenten, e-commerce, verkoop en verkoopadministratie

En voor later?

Deze studierichting heeft een dubbele functie: enerzijds bereidt ze voor op een selectie van opleidingen in het hoger onderwijs waar bedrijfseconomie met focus op commerciële activiteiten centraal staat. Op basis van de behaalde beroepskwalificatie is een intrede op de arbeidsmarkt ook mogelijk.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Duits 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Algemene economie 2 2
Bedrijfswetenschappen 2
Financieel beheer 2 2
Marketing 5 6
Stage 3 4
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.