Derde Graad 7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg

Arbeidsmarktgericht
tot en met 2024-2025

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met mensen en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

  • Verwerven van competenties die leiden tot een beroepskwalificatie (Verzorgende) én tot de registratie als zorgkundige, dit in samenhang met de zorg voor gezondheid en welzijn, de ondersteuning bij (ped)agogische activiteiten en de indirecte zorg.
  • Volwassenen en gezinnen begeleiden vanuit een totaalvisie. De nadruk wordt gelegd op het zorg dragen voor
    specifieke doelgroepen.
  • Praktisch gerichte opleiding met stages bij volwassenen
    en gezinnen in diverse complexe zorgsituaties en in verschillende settings.

En voor later?

Deze studierichting bereidt voor op de arbeidsmarkt als zorgkundige in zorginstellingen en thuiszorg. Een Se-n-Se opleiding of een opleiding HBO5 verpleegkunde behoort ook tot de mogelijkheden.

Vakken 7de jaar
Godsdienst 2
Project Algemene Vakken (PAV) 4
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie 2
Frans 2
(Ped)agogisch handelen 2
Gezondheid en welzijn 5
Indirecte zorg 3
Stage 10
Totaal 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.