Derde Graad Economie-Moderne talen

Doorstroom
Hervorming

Leerlingenprofiel

Heb je een bijzondere interesse voor economisch-maatschappelijke problemen en moderne vreemde talen? Heb je interesse voor taal en communicatie? Ben je nieuwsgierig naar andere culturen? En heb je in de Tweede Graad een economische richting gevolgd, of de richting Moderne talen in combinatie met het keuzeseminarie Economie? Dan is de studierichting Economie-Moderne talen wellicht iets voor jou. Heb je toch een andere basisvorming genoten, dan kan je instappen mits je bereid bent de component economie zelfstandig versneld op te bouwen.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming met uitgebreid pakket economie en moderne talen
 • Focus op logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen
 • Gebruik van wiskundige componenten om economische problemen op te lossen
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming economie: analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
  • Uitgebreid pakket communicatievaardigheden en literatuur in Duits, Engels, Frans en Nederlands
  • Bijkomende doelen geschiedenis

En voor later?

Economie-Moderne talen studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Deze studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden (voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen).

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 3
Economie 4 4
Duits 2 2
Mens en samenleving 1
Esthetica 1 1
Seminarie 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.