Derde Graad Economie-Wiskunde

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt een bijzondere interesse voor economisch-maatschappelijke problemen en moderne vreemde talen. Bij voorkeur heb je in de Tweede Graad een economische richting gevolgd. Heb je een andere basisvorming genoten, kan je instappen, mits je bereid bent de component economie zelfstandig versneld op te bouwen.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming.
  • Sterke klemtoon op het ontwikkelen van het sociaaleconomische en het taalculturele.
  • Focus op inzicht in economische concepten, maatschappelijke problemen en bedrijfswetenschappen.
  • Aandacht voor talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden), wiskunde en wetenschappen.
  • Veel aandacht voor actualiteit.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden (voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen).

Vakken 5de jaar 6de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Chemie 1 1
Wiskunde 3 3
Economie 4 4
Verdieping economie 1 1
Keuzeseminarie: Spaans of Wiskunde of Maatschappelijke vorming 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.