Derde Graad Economie-Wiskunde

Doorstroom
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je hebt een bijzondere interesse voor economisch-maatschappelijke problemen en wiskunde en bent geboeid door de actualiteit. Je wil teksten, tabellen en grafieken leren verwerken en interpreteren. Bij voorkeur heb je in de Tweede Graad een economische richting gevolgd. Heb je een andere basisvorming genoten, dan kan je instappen mits je bereid bent de component economie zelfstandig versneld op te bouwen.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Focus op logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun
  onderlinge verbanden te begrijpen
 • Abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiepen in functie van wiskundige
  vaardigheden
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) economie: analyse van macro- en microeconomische concepten, aspecten van financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening
  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Bijkomende doelen Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting biedt zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informaticawetenschappen 1
Wiskunde 6 6
Economie 4 4
Mens & samenleving 1
Esthetica 1 1
Seminarie 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.