Derde Graad Elektromechanische technieken

D/A Finaliteit

Leerlingenprofiel

Je bent gefascineerd door technologie. Complexe schema’s en theorie schrikken jou niet af. Een goede basiskennis wiskunde en een interesse in elektriciteit en mechanica zijn essentieel. Je kan analytisch en probleemoplossend denken.

Studierichtingsprofiel

 • Technologische en theoretisch-praktische studierichting
 • Focus op technologische vaardigheden in verschillende domeinen
 • Aandacht voor procesdenken
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitbreiding fysica: elektriciteit, elektronica, mechanica
  • Uitbreiding wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde
  • Elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
  • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

En voor later?

Deze studierichting heeft een dubbele functie. Enerzijds word je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs. Hierbij zijn opleidingen Secundair-na-Secundair, graduaatsopleidingen of een specifieke selectie bacheloropleidingen mogelijk. Technici met dit profiel zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Anderzijds maakt de behaalde beroepskwalificatie een onmiddellijke intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. (BK Elektromecanicien)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
Elektriciteit 4 4
Mechanica 4 4
Projecten 7 7
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.