Derde Graad Gezondheidszorg

D/A Finaliteit
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend, je werkt graag met mensen, en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Ondersteuning bieden aan en zorg dragen voor anderen spreekt je sterk aan. Geduld en respect voor jezelf en anderen maken duidelijk deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

 • Theoretisch-praktische studierichting met stage
 • Wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie
 • Uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie
  • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens
  • Reflectie ethische en deontologische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg
  • Vorming tot verzorgende/zorgkundige
  • Communicatieve vaardigheden gericht op de cliënt en zijn omgeving

En voor later?

Deze studierichting bereidt je voor op een selectie van opleidingen in het hoger onderwijs waar gezondheidszorg centraal staat. Daarnaast zijn er verschillende richtingen Secundair-na-Secundair mogelijk. Deze studierichting bereid je ook voor op de arbeidsmarkt.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Anatomie en fysiologie 1
Agogisch handelen 4 4
Zorg 5 5
Onderzoekscompetenties 1 1
MCW 1
Stage 5 5
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.