Derde Graad Grafimedia

D/A Finaliteit
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je bent geboeid door graphic design. Je hebt vooral oog voor het esthetische aspect van digitale publicaties, maar kan dit ook concreet maken in een ontwerpproces. Je volgde bij voorkeur de richting Grafische technieken in de Tweede Graad. Heb je een andere basisvorming genoten, dan kan je instappen mits je enkele vakspecifieke componenten en/of softwareprogramma’s zelfstandig versneld opbouwt. 

Studierichtingsprofiel

  • Artistieke en theoretisch-praktische studierichting
  • Aanleren van technieken met oog voor esthetiek
  • Aandacht voor technologisch en theoretisch inzicht in product en proces
  • Specifiek voor de studierichting:
    • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, toegepaste ruimtemeetkunde
    • Ontwerpen, bewerken en opmaak verzorgen van digitale content voor drukwerk en digitale publicaties
    • Kunstbeschouwing

En voor later?

Grafimedia heeft een dubbele functie: enerzijds word je voorbereid op verder studeren in opleidingen Secundair-na-Secundair, graduaatsopleiding of bacheloropleidingen binnen het grafische domein. Anderzijds kan je met de behaalde beroepskwalificatie aan de slag op de arbeidsmarkt.

(BK Grafimedia voorbereider in de printmedia)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Publication & brand design 6 6
Visual design 2 2
Design LAB 6 6
Kunstbeschouwing 2 2
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.