Derde Graad Grieks-Latijn

Doorstroom
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je hebt in de Tweede Graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Grieks en Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur, en hou je van analytisch denken. Je hebt de nodige kritische ingesteldheid en de openheid om de verhalen, theorieën en denkwijze van de Grieken en Romeinen te bestuderen, erover te reflecteren en ze te vergelijken met jouw ideeën. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen, en hebt een brede culturele interesse. 

Studierichtingsprofiel

  • Sterk theoretische studierichting
  • Brede algemene vorming
  • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur
  • Specifiek voor deze studierichting:
    • Specifieke vorming Grieks en Latijn
    • Bijkomende doelen Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden (voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen).

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Informaticawetenschappen 1
Mens & samenleving 1
Esthetica 1 1
Seminarie 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.