Derde Graad Grieks-Wiskunde 8u

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je volgde in de Tweede Graad de studierichting Grieks-Latijn. Je bent taalvaardig en bent daarnaast ook sterk in wiskunde en wetenschappen. Je houdt van analytisch denken. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen, en hebt een brede culturele interesse. Je hebt een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor de schoonheid en verfijndheid van de Griekse cultuur en literatuur en kan Griekse teksten daarom enorm waarderen.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Specifieke vorming Grieks
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Uitbreiding wetenschappen (biologie, chemie, fysica)
  • Bijkomende doelen Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Grieks-Wiskunde biedt zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Fysica 1 1
Wiskunde 8 8
Informaticawetenschappen 1
Grieks 4 4
Mens & samenleving 1
Esthetica 1
Totaal 33 33

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.