Derde Graad Humane wetenschappen

Doorstroom
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je hebt belangstelling voor de mens, de samenleving, cultuur, kunst en actualiteit. Je kan zowel zelfstandig als in groep werken. Je beschikt over voldoende taalvaardigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid om je onderzoeksresultaten op papier te zetten. Je volgde bij voorkeur de richting Humane wetenschappen. Heb je een andere basisvorming genoten, kan je instappen, mits je de componenten filosofie, sociologie en psychologie zelfstandig versneld opbouwt.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Aandacht voor wetenschappelijke benadering van de mens en zijn omgeving en gedrag
 • Analytische benadering van kunst vanuit kunsthistorisch kader
 • Thema’s uit de psychologie, politieke en sociale wetenschappen en pedagogie
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitbreiding van wiskunde: statistiek
  • Filosofie
  • Kunstbeschouwing
  • Sociale en gedragswetenschappen
  • Bijkomende doelen Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen, maar ook een brede selectie uit de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen behoren tot de mogelijkheden.

Engels

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappn 2 2
Wiskunde (incl. statistiek) 4 4
Filosofie 2 2
Kunstbeschouwing 2 2
Sociale en gedragswetenschappen 5 4
Mens & samenleving 1
Seminarie 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.