Derde Graad Humane wetenschappen

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt belangstelling voor de mens, de samenleving, cultuur, kunst en actualiteit. Je volgde bij voorkeur de richting Humane wetenschappen. Heb je een andere basisvorming genoten, kan je instappen, mits je het component gedrags -en cultuurwetenschappen zelfstandig versneld opbouwt.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming.
  • Aandacht voor talen, wiskunde en wetenschappen.
  • Uitdieping van gedrags- en cultuurwetenschappen.
  • Wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij vanuit verschillende invalshoeken (sociologie, psychologie, filosofie …) met aandacht voor onderzoekscompetenties.
  • Observatie, analyse en synthese van complexe maatschappelijke thema’s en een gefundeerd standpunt leren nemen.
  • Klemtoon op kritisch reflecteren en omgaan met informatie.
  • Kritisch opvolgen van de actualiteit.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Taalkundig – culturele vorming 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 2 2
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Verdieping cultuur- en gedragswetenschappen 2 2
Keuzeseminarie: Spaans of Duits of Wiskunde of Maatschappelijke vorming 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.