Derde Graad Industriële wetenschappen

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt interesse voor wetenschappen, wiskunde en technologie en dan vooral voor de theoretisch-wetenschappelijke benadering. Je kan probleemoplossend, analytisch en onderzoekend denken. Technische vakken zoals elektriciteit, mechanica en engineering spreken je aan.

Studierichtingsprofiel

  • Sterke theoretische richting met klemtoon op wiskunde en industriële wetenschappen (elektriciteit, mechanica en engineering).
  • Focus op probleemoplossend denken, onderzoek van fysische verschijnselen en formulering van wetenschappelijke wetmatigheden alsook toepassingen in technologische realisaties.
  • Aandacht voor experimenten: onderzoekend leren, waarnemen van elektrische en mechanische begrippen.
  • Veel ruimte voor uitdagende projecten (zelfstandig of in groep) met behulp van professionele softwarepakketten.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs in een verwante richting.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 1 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 8 8
Toegepaste biologie 1
Toegepaste chemie 1 2
Toegepaste fysica 2 2
Toegepaste wetenschappen en engineering (+ projectweek 6de jaar) 9 9
Totaal 34 34

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.