Derde Graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Dubbele finaliteit

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal, creatief en je begeleidt graag groepen. Je hebt vooral aandacht voor kinderen, jongeren en volwassenen in leefgroepsituaties (gehandicaptenzorg, jeugdzorg en algemeen welzijnswerk). Je bent kritisch ingesteld ten opzichte van jezelf en bent bereid om in team te werken.

Studierichtingsprofiel

  • Ontwikkeling van een professionele ortho-(ped)agogischehouding.
  • Aandacht voor voldoende praktijkervaring door afwisseling theorie en stage.
  • Zowel theoretische kennis als attitudes en vaardigheden zijn heel belangrijk.

En voor later?

Deze studierichting bereidt zowel voor op uitstroom naar de arbeidsmarkt (opvoeder/begeleider in jeugd- en gehandicaptenzorg), als op verder studeren (HBO5 of professionele bachelor) in een sociale richting.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 3 1
Beroepsgerichte zorgkunde 2
Biologie van de mens 1 1
Ortho(ped)agogiek en -vaardigheden 4 4
Expressie en animatie 2 2
Wetgeving 1 1
Stage 4 8
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.