Derde Graad Latijn-Moderne talen

Doorstroom
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je hebt in de Tweede Graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Je bent taalvaardig en hebt oog voor taalcorrectheid. Je hebt een duidelijke interesse voor de Romeinse cultuur en literatuur. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen, en hebt een brede culturele interesse. 

Studierichtingsprofiel

  • Sterk theoretische studierichting
  • Brede algemene vorming
  • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur
  • Specifiek voor deze studierichting:
    • Specifieke vorming Latijn
    • Uitgebreid pakket communicatievaardigheden en literatuur in Duits, Engels, Frans en Nederlands
    • Bijkomende doelen geschiedenis

En voor later?

Latijn-Moderne talen heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Deze richting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden (voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen).

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Latijn 4 4
Informaticawetenschappen 1
Mens & samenleving 1
Esthetica 1 1
Seminarie 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.