Derde Graad Latijn-Moderne talen

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt in de Tweede Graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur, en hou je van analytisch denken. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen, en hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming.
  • Sterke klemtoon op zowel klassieke talen als moderne vreemde talen (met een focus op communicatieve vaardigheden) en cultuur.
  • Ontwikkelen van een algemeen historisch inzicht.
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen.
  • Aandacht voor wiskunde en wetenschappen.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden (voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen).

Vakken 5de jaar 6de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Taalkundig-culturele vorming 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Latijn 4 4
Keuzeseminarie: Spaans of Maatschappelijke vorming of Wiskunde 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.