Derde Graad Latijn-Wiskunde 6u

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt in de Tweede Graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur, en hou je van analytisch denken. Je staat ook wiskundig sterk. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen, en hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Specifieke vorming Latijn
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Uitbreiding wetenschappen (biologie, chemie, fysica)
  • Bijkomende doelen Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

En voor later?

Latijn-Wiskunde heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting biedt zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 2
Chemie 2 1
Fysica 1 2
Wiskunde 6 6
Informaticawetenschappen 1
Latijn 4 4
Mens & samenleving 1
Esthetica 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.