Derde Graad Latijn-Wiskunde

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt in de Tweede Graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur, en hou je van analytisch denken. Je staat ook wiskundig sterk. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen, en hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming.
  • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur en wiskunde.
  • Ontwikkelen van een algemeen historisch inzicht.
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen.
  • Aandacht voor wetenschappen en moderne vreemde talen.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting biedt zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Latijn 4 4
Wiskunde 6/8 6/8
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Verdieping wetenschappen 2/- 2/-
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.