Derde Graad Marketing en Management

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Het bedrijfsleven spreekt je aan en je bent goed in talen. Je bent communicatief, kan voldoende abstract denken en bent toch ook praktisch aangelegd.

Studierichtingsprofiel

  • Klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming, met aandacht voor dubbele boekhouding, verkooptechnieken en informaticatoepassingen.
  • Sterke aandacht voor talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden) en wiskunde.
  • Begeleid zelfstandig leren staat centraal (o.a. uitwerking project in groep).
  • Veel aandacht voor actualiteit.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je vooral wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor), bij voorkeur in een economische of commerciële richting.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wiskunde 3 3
Bedrijfseconomie 10 10
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.