Derde Graad Organisatiehulp

Arbeidsmarktgericht

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met mensen en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter. Je hebt interesse voor voeding en bediening, werkt hygiënisch en kan goed organiseren.

Studierichtingsprofiel

  • Verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van de voedingsdienst en logistieke diensten in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellingen.
  • Aandacht voor kwaliteitsvol organiseren (en zelfstandig uitvoeren) van dienstverlenende activiteiten.
  • Praktisch gerichte opleiding met stages waarbij je functioneert als logistieke medewerker binnen meerdere settings.

En voor later?

Deze studierichting bereidt voor op een zevende jaar Organisatie-assistentie.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Project Algemene Vakken (PAV) 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Plastische opvoeding 2 2
Frans 2 2
Beroepsgerichte vakken

  • Logistieke dienst
  • Voedingsdienst
  • Communicatie
10 10
Stage 10 10
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.