Derde Graad Sociale en Technische wetenschappen

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt interesse voor mens en samenleving en voor natuurwetenschappen. Je bent creatief en sociaal. Je bent kritisch ingesteld ten opzicht van jezelf en bent bereid om via onderzoek oplossingen te vinden.

Studierichtingsprofiel

  • Studie van de wisselwerking mens, voeding en milieu.
  • Wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
  • Ontwikkeling van verschillende competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren, reflecteren).
  • Leren in samenhang (tijdens integrale opdrachten).

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je vooral wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor) in een sociale richting. Een Se-n-Se-opleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Sociale wetenschappen 4 4
Natuurwetenschappen 4 4
Integrale opdrachten 6 6
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.