Derde Graad Verzorging

Arbeidsmarktgericht

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met mensen en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

  • Verwerven van competenties die leiden tot een beroepskwalificatie (Verzorgende) én die voorbereiden op en oriënteren naar het behalen van een beroepskwalificatie na een specialisatiejaar (Verzorgende/Zorgkundige en Kinderbegeleider).
  • Focus op samenhang tussen de zorg voor gezondheid en welzijn, de ondersteuning bij (ped)agogische activiteiten en de indirecte zorg.
  • Aandacht voor een totaalvisie op de mens.
  • Praktisch gerichte opleiding met stages, zowel bij kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar als bij oudere zorgvragers.

En voor later?

Deze studierichting bereidt voor op een zevende jaar Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige of Organisatieassistentie.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Project Algemene Vakken (PAV) 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
Beroepsgerichte vakken

  • Gezondheid en welzijn
  • Indirecte zorg
  • (Ped)agogisch handelen
12 12
Stage 10 10
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.