Derde Graad Welzijnswetenschappen

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte. Je kan zowel zelfstandig als in groep werken. Daarnaast beschik je over voldoende taalvaardigheid en benader je kritisch informatie alsook maatschappelijke verschijnselen. Bij voorkeur volgde je de richting Humane wetenschappen. Heb je een andere basisvorming genoten, dan kan je instappen mits je de componenten filosofie en sociale en gedragswetenschappen zelfstandig versneld opbouwt.

Studierichtingsprofiel

 • Theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Aandacht voor wetenschappelijke benadering van de hedendaagse samenleving, het sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag
 • Thema’s uit de psychologie, politieke en sociale wetenschappen en pedagogie
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitbreiding wiskunde: statistiek
  • Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt
  • Toegepaste sociale en gedragswetenschappen
  • Uitbreiding biologie: fysiologie en anatomie van de mens
  • Bijkomende doelen Nederlands

En voor later?

Welzijnswetenschappen heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Deze richting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 3 3
Wiskunde 3 3
Filosofie 2 2
Toegepaste gedragswetenschappen 4 3
Toegepaste sociale wetenschappen 3 3
Project 2 2
Statistiek 1
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.