Derde Graad Wetenschappen-Wiskunde

Doorstroom

Leerlingenprofiel

Je hebt een ruime belangstelling voor en bent sterk in wiskunde en exacte wetenschappen. Je kan zeer accuraat en methodisch werken en denken. Je beschikt ook over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming.
  • Focus op wiskunde en wetenschappen.
  • Algemene en abstracte benadering van wiskunde.
  • Kennismaking met het wetenschappelijk denkproces, met behulp van ICT-vaardigheden.
  • Aandacht voor (moderne vreemde) talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden).
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen.

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting biedt zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 6/8 6/8
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 3
Verdieping wetenschappen 2/- 2/-
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.