Tweede Graad Bedrijfswetenschappen

D-finaliteit

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de Eerste Graad heb je een sterke interesse in economisch-maatschappelijke problemen en actualiteit.

Studierichtingsprofiel

 • Theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht ontwikkelingen in economische concepten en hun onderlinge verbanden
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) economie en bedrijfswetenschappen: keuzegedrag producent en consument,
   marktwerking, internationale handel en economische integratie. Accounting en aspecten van vennootschapsrecht
  • Specifieke vorming wiskunde in functie van economie
  • Basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis
  • Basisvorming chemie, fysica en biologie

En voor later?

Deze studierichting bereidt je voor op doorstromen naar de studierichting Bedrijfswetenschappen in de Derde Graad.

Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdients 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 3 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4
Economie 6 6
Verdieping economie 1 1
Informatica 1 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Communicatie en media 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.