Tweede Graad Biotechnieken

D/A-finaliteit

Leerlingenprofiel

Heb je een uitgesproken interesse voor toepassingen van natuurwetenschappen? Kan je nauwkeurig werken en doe je dit graag in teamverband? Dan leunt deze studierichting aan bij jouw profiel.

Studierichtingsprofiel

 • Theoretisch-praktische studierichting
 • Ontwikkeling van operationele competenties binnen labo-context
 • Aandacht voor productie- en procestechnieken in functie van industriële context.
 • Aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Labovaardigheden biologie en chemie
  • Toegepaste fysica
  • Proces- en productietechnologie
  • Specifieke vorming voor chemie, wiskunde en STEM

En voor later?

De logische vervolgrichting is Biotechnologische en chemische technieken.

Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Biologie + Labo 3 3
Chemie + Labo 3 3
Fysica + Labo 2 3
Labo- en productietechnieken 5 5
Informatica 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.