Tweede graad Economische wetenschappen

D-finaliteit

Economische wetenschappen (5u)

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de Eerste Graad heb je een bijzondere interesse in economisch-maatschappelijke problemen, actualiteit en wiskunde.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Focus op logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen
 • Specifieke voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) economie & bedrijfswetenschappen: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie Accounting en aspecten van vennootschapsrecht
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) wiskunde
  • Doorstroomdoelen voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis
  • Doorstroomdoelen chemie, fysica en biologie

En voor later?

Deze studierichting bereidt je voor op een doorstroming naar de Derde Graad voor de richtingen Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde en Bedrijfswetenschappen.

Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdients 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 5 5
Economie 4 4
Informatica 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Communicatie en media 1
Seminarie 2
Totaal 32 32

Economische wetenschappen (4u)

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de Eerste Graad, heb je een bijzondere interesse in economisch-maatschappelijke problemen, actualiteit, wiskunde en talen.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Focus op logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen
 • Specifieke voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) economie & bedrijfswetenschappen: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie Accounting en aspecten van vennootschapsrecht
  • Specifieke vorming wiskunde
  • Doorstroomdoelen Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis
  • Doorstroomdoelen chemie, fysica en biologie

En voor later?

Deze studierichting bereidt je voor op een doorstroming naar de Derde Graad Economie-Moderne talen. De richting Bedrijfswetenschappen is ook een optie.

Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdients 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 3 2
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 4 4
Economie 4 4
Duits 2
Informatica 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Communicatie en media 1 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.