Tweede graad Economische wetenschappen

D-finaliteit

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de Eerste Graad, waaronder een stevige basis voor wiskunde, heb je bijzondere interesse voor economisch-maatschappelijke problemen, actualiteit en wiskunde.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Focus op logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen
 • Specifieke voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) economie
   & bedrijfswetenschappen: keuzegedrag producten
   consument, marktwerking, internationale handel
   en economische integratie. Accounting en
   aspecten van vennootschapsrecht
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans,
   geschiedenis
  • Basisvorming chemie, fysica en biologie

En voor later?

Deze richting bereidt voor op doorstroming naar de Derde Graad Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde. De richting Bedrijfswetenschappen is ook een optie.

Vakken 3de jaar 4de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1
Economie 4 4
Seminarie 2
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.