Tweede Graad Natuurwetenschappen

D-finaliteit

Leerlingenprofiel

Je hebt in de Eerste Graad de nodige kennis en vaardigheden opgebouwd om vlot te starten in een doorstroomrichting, waaronder een stevige basis voor
wiskunde. Je kan omgaan met abstract wetenschappelijk denken. Je hebt een ruime belangstelling voor en bent sterk in wiskunde, wetenschappen en talen.

Studierichtingsprofiel

 • Sterk theoretische studierichting
 • Brede algemene vorming
 • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen
 • Aandacht voor onderzoeks- en labovaardigheden
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) wiskunde
  • Specifieke vorming (gevorderd pakket) biologie, chemie en fysica
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

En voor later?

De logische vervolgrichting binnen onze school is de richting Wetenschappen-Wiskunde in de Derde Graad. Ook de richting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een optie.

Vakken 3de jaar 4de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informatica 1 1
Seminarie 2
Communicatie en media 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.