Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdients 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 5 5
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Informatica 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 33 32